همیشه پایمان در میان بود!

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


این ها خسته نشده اند از این همه مجاهدت؟ از این همه تلاش و کوشش های زیر پتویی؟ فدای ناخن هایتان شوم، زبانم لال خدایی ناکرده آرتروز گردن نگیرید از این همه نطق های گهرباری که در فضای مجازی تایپ می کنید؛ کمی هم استراحت کنید پهلوان ها!


صفحه رسمی نریمان جعفری
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها