نوبت آواربرداری به شهرداری تهران رسید!

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


پلاسکو که فروریخت با عبور از شایعاتی نظیر تعمدی خواندن این حادثه، عده ای به شهرداری حمله ور شدند که چرا وقتی ساختمان ایمن نبود پلاسکو را تعطیل نکردی؟ چرا آتش نشانی شهرت تجهیزات لازم برای اطفا حریق این شکلی را نداشت؟! و صدها چرای دیگر که هر چند رنگ و بوی سیاسی و انتخاباتی داشتند اما نقدهای به جایی بودند.


صفحه رسمی نریمان جعفری
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها