فوبیای خون!

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


ولی در این بین تنها چیزی که دردش بیشتر از درد جسم است، درد روان ماست. دردی که باید تمام این دردها را مخفی کرد که مبادا برادر و پدرت بفهمند تو درد میکشیف که مبادا استاد دانشگاه بفهمد تو از درد به خود می پیچی، که یکدفعه اگر توی خیابان از شدت ضعف زمین خوردی، نباید بگویی: هستم.


صفحه رسمی نریمان جعفری
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها