زرند، شهری برای کودکان کار

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


یکی آویزان به سطل زباله، دیگری ایستاده جلوی درب داروخانه و تعدادی هم سر چهارراه ها و خیابان های پر تردد شهر با چشمانی معصوم و ملتمسانه، از شیشه اتومبیل ها آویزان هستند؛ آن ها همگی برای یک هدف می جنگند: تصاحب پول!


صفحه رسمی نریمان جعفری
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها