آلت قتاله

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


فکر می کنید چند آتنا در اطراف شما نفس می کشند که قربانی چنین جنایتی شده اند و از شانس بدشان به قتل فیزیکی نرسیده اند و حالا دارند ذره ذره جان می دهند؟ چند آتنای کشته نشده داریم؟ چند آتنای بیست و چند ساله داریم که در هفت سالگی جان باخته اند و در تمام این سال ها ماننده مرده ای متحرک، لب دوخته اند و دم نزدند؟


صفحه رسمی نریمان جعفری
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها