جوابیه ای برای دلواپسین «آلت قتاله»

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


چرا فکر می کنید ایران فقط برای شماست و ما وطن و مردمانمان را دوست نداریم؟! خواستم پاسخ کوباندن هایتان را بدهم تا بلکه کوتاه بیایید... اما گفتم بیخیال و ترجیح دادم مانند دکتر روحانی با لبخندی ملیح صحنه را ترک گویم؛ اما در ادامه گزیده ای از ی که در آن نشریه نوشتم را برای دلواپسان وطن و وطن فروشان (!!!) می آورم تا بخوانید؛ باشد که بدانید می دانستیم و تبل توخالی نبوده ایم...


صفحه رسمی نریمان جعفری
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها